Home  Werkwijze

Wat wilt u bereiken met uw website? En wat willen de bezoekers van uw website? Deze vragen staan bij mij centraal. Inzage hierin bepaalt het succes van uw website. Mijn aanpak is daarbij kenmerkend:
  • Doelgericht
  • Efficiënt
  • Gefaseerd
Deze aanpak is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring.

Fase 1: Functioneel ontwerp

Eerst bepaal ik samen met u de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden van de nieuwe website. Maatgevend hierbij is wat u met uw site wilt bereiken, hoe u uw site wilt gebruiken, hoe de organisatie achter uw website is geregeld (de context van uw bedrijf), de belevingswereld van uw klanten, de besluitvorming van uw klanten en hoe uw klanten met uw site om zullen gaan (de context van uw doelgroep).

Een klantcentrale, vraaggestuurde benadering, waarbij de website qua functies zoveel mogelijk in uw bedrijf is geïntegreerd. Hiermee maakt u uw website tot een succes.

Fase 2: Het creatieve ontwerp

Vervolgens zoek ik een grafisch vormgever die uw wensen kan vertalen in een vormgevingsvoorstel voor de hompage en een of meer vervolgpagina’s. Hiermee leggen we het interaction design en de look & feel van uw website vast. Uw huisstijl en het functioneel ontwerp zijn daarbij leidinggevend.

Fase 3: Het bouwen van de website

De vormgeving werken we uit in een mock up: een prototype van uw website. Deze mock up gebruiken we om uw wensen in beeld vast te leggen. Ondertussen ga ik op zoek naar geschikte programmeurs, een tekstschrijver, een fotograaf en andere specialisten die we nodig hebben. Dan pas begint het feitelijke bouwen van uw website.

Fase 4: Monitoren en bijstellen

Een half jaar na de oplevering vindt de eerste tussenmeting plaats. Worden de doelstellingen zoals we die aanvankelijk hebben geformuleerd wel bereikt? Komen er voldoende bezoekers? Doen deze bezoekers wat wij verwachten? Door de website regelmatig op deze punten te controleren en bij te stellen werken we aan een voortdurende kwaliteitverbetering.

LinkedIn profielContact
Irenelaan 4
6721 EA Bennekom
06 38 89 89 94
Referenties
Opdrachtgevers